İçsel Motivasyon Nedir?İçsel Motivasyon Nedir ?

“İçsel Motivasyon” dışsal faktörlerden bağımsız olarak kişinin kendi kendini motive etmesi olarak tanımlayabiliriz.

Neden İçsel Motivasyon önemli?

Araştırmalar gösteriyor ki amaca ulaşmak için içsel motivasyon dışsal motivasyondan  çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde davranışı etkilemektedir. İçsel motivasyonu yüksek kişiler hedeflerine ulaşama konusunda daha kararlılar dışsal engelleyicilere karşı daha dirayetliler. Karşılarına çıkan ilk engelde pes etmezler.

İçsel Motivasyonun Çalışma Hayatında ki yeri ve önemi

İçsel motivasyonu düşük olan bireyler çalışma koşulları ne olursa olsun verimli olamazlar. Bu tespitten dışsal koşulların önemsiz olduğu anlamı çıkartılmamalıdır. Negatif dışsal koşullar altında başarıya ulaşmış sayısız örneklerde mevcuttur.

Örneğin; defalarca iflas etmiş bir girişimcinin sonunda başarıyı yakalaması, yeterli maddi olanaklara sahip olmayan ve gerekli eğitimi alamayan öğrencilerin yüksek puanlı üniversiteleri kazanması, doğuştan veya sonradan oluşan fiziksel engelini bir engel olarak görmeyip seçtiği alanda başarı olan insanları olması, aynı şirkette eş veya daha alt pozisyonlarda herhangi bir dışsal faktör olmaksızın yükselen kişilerin olması gibi benzer örnekler verilebilir. Bu örnekleri zaman zaman bloğumuz da paylaşmaktayız.

İçsel motivasyon:

  • Hedefler belirleme,
  • Kararlı olma,
  • Kendi yeteneklerine güvenme,
  • Olumlu düşünme,

ile yakından ilgilidir.

İçsel Motivasyon Konusunda Biz Neler Yapıyoruz ?

İçinde teorik bilginin yanı sıra bol uygulamanın olduğu eğitimimizde katılımcıların kendi yeteneklerine, değerlerine, hali hazırda var olan düşünce ve inanç sistemlerine dair farkındalıklar yaşatıyoruz. Kişiler önce var olan düşünce yapılarının kendilerini motive mi yoksa demotive mi edici olduğuna dair farkındalıklar yaşıyorlar. Eğer demotive eden düşünce ve inanç sistemleri varsa bunları nasıl değiştirebileceklerine dair yöntem ve teknikleri öğreniyorlar.

İçsel Motivasyon Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi İçin Burayı Tıklayınız.

Yazar: Psk. Özlem Tokgöz ÖZSOYLAR