Uzaktan Eğitimler

Online toplantı uygulamaları ile sanal sınıf ortamı yaratıyoruz. Bu sanal sınıf ortamında katılıcılarımız ile yoğun etkileşim içerisinde eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Aşağıda yer alan eğitim konularında uzaktan eğitim gerçekleştirebilmekteyiz. Sorularınızı ve teklif taleplerinizi iletişim formları aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz.

sanalsinif

Amaç:

İçsel motivasyon kişinin kendi içinden, kendi isteği ile başarılı olma arzusudur. Bu eğitimde amaç; katılımcıların kendi içsel motivasyon düzeyleri konusunda farkındalık kazanmaları, zorluklar karşısında çabucak yılmadan kendi kendilerini motive edebilmeleri, içsel motivasyonu arttıran tekniklerle ilgili bilgi ve beceri kazanmalarıdır.  Devamı…

Amaç:

Çalışanların stresle baş edebilme, strese maruz kalmanın yaratacağı olası olumsuz etkilere karşı korunabilme, zorlukların ardından tekrar toparlanabilme ve motive olma becerilerini geliştirmek, bir anlamda psikolojik bağışıklık sistemlerini güçlendirmek ve bu yolla verimliliklerini arttırmak. Devamı…

Amaç:

Katılımcıların kendilerini daha yakından tanımaları, güçlü ve gelişime açık yönlerinin farkına varmaları, duygularını, düşüncelerini, davranışlarını ve bunların altında yatan dinamikleri anlayabilmeleri ve bunları yönetebilmeleri  devamı…

Amaç:

Daha iyi hissedebilmek için zihinsel ve bedensel mutluluk tekniklerini öğrenmek bu yolla daha kaliteli bir özel hayat ve daha verimli bir iş hayatına sahip olmak devamı…

Amaç :

  • Çalışanların hem kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmeleri hem de müşteri ile olan iletişimi yönetebilmeleri
  • Müşteriler ve kendi aralarındaki ilişkilerini iyileştirip, daha etkili hale getirerek, hizmet kalitesini yükseltmek,
  • Motivasyonlarını arttırmak,
  • Şirketinizin iş olanaklarını geliştirmenize katkıda bulunup hizmet anlayışınızda fark yaratmak. Devamı…

Amaç:

Çalışanların hizmet verirken, iç ve dış müşteri ile yaşadıkları çatışma ve anlaşmazlık durumlarını etkin şekilde yönetebilmelerini sağlamak. Devamı…

Amaç:

Katılımcıların stres yaratan kişilik faktörleri ile ilgili farkındalık kazanmaları , işyerlerinde ve özel yaşamında yaşadıkları stresle mücadele edebilecek yeteneklerini geliştirebilmek. Devamı…

Amaç : Katılımcıların iş yerinde performanslarını olumsuz yönde etkileyen duygu durumlarıyla baş edebilmek ve olumlu duygu durumlarını arttırabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak   Devamı>>

Amaç:

Sunum yapacak bireylerin, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine katkıda bulunmak, mesajlarını anlaşılır biçimde, verilen süre içinde karşı tarafa aktarabilme becerilerini geliştirmektir. Devamı…

Amaç:

Firmanızın vitrini olan çalışanlarınızın, kurum kültürü ve kalitenizi etkili bir biçimde müşterilerine telefonda aktarabilmesini sağlamak, etkileyici bir şirket imajı yaratmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamak. Devamı…

Amaç:

Yazılı iletişim doğru kullanılmadığı takdirde zaman, para ve enerji kaybına neden olmaktadır. Yanlış anlaşılmaları gidermek ve etkileyici bir şirket imajı yaratmak için gerekli becerileri bu eğitimle kazanacaksınız. Devamı…

Amaç:

Bu eğitimde, eğitimin nasıl hazırlanacağı, nasıl planlanacağı ve nasıl sunulacağı katılımcılara hem teknik hem de uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Devamı…

Amaç:

Katılımcıların zamana ilişkin sorunlarını ortadan kaldırabilmeleri ve mevcut zamanları üzerinde etkin denetim sağlayabilmeleri , etkin bir zaman yönetimi uygulayabilmeleri için gerekli bilginin sağlanması , iş disiplini oluşturabilme, zamanı ve kaynakları etken ve etkili kullanma, işler arasında önceliklendirme yapabilme, iş öncesi hazırlık yapma, iş planı oluşturma ve izleme için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları. Devamı…

Amaç:

Çalışanlarınızın, hizmet verirken, müşteri şikayetlerini nasıl karşılamaları gerektiğini, aynı zamanda müşterilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin altını çizmek; aynı zamanda hizmet kavramını daha iyi algılamalarını sağlamak. Devamı…

Amaç:

Çalışanların hem kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmeleri hem de müşteri ile olan sözlü ve sözsüz iletişimi yönetebilmeleri için gerekli beceriler konusunda farkındalık ve bilgi birikimini kazanmalarını sağlamak. Devamı…

Amaç:

Değişen yönetim anlayışı doğrultusunda katılımcıların temel yönetim becerileri konusundaki bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, yöneticilerin şu anki yönetim beceri düzeylerine, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerine dair farkındalık yaşamalarını sağlamak, çalışanları motive edici, yönlendirici ve gelişmelerini sağlayıcı şekilde iletişim kurabilmeleri için gerekli yöntem ve teknikleri aktarmak. Devamı…

Amaç:

Bu eğitim çocuk sahibi olan olmayı düşünen ya da bu konuya ilgi duyan herkes için, çocukla doğru iletişim kurabilmek için gerekli temel bilgileri sağlar. Katılımcıların, kendi anne-babalık stili konusunda farkındalık yaşamaları, çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmaları, daha az çatışma yaşamaları, davranış problemleri konusunda etkili baş etme yollarını bilmeleri ve uygulamaları, sağlıklı, özgüveni yüksek, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için gerekli temel bilgi ve becerinin kazandırılmasını amaçlar. Devamı…

Amaç:

İçinde bulunduğumuz çağda bir iletişim devrimi yaşanmaktadır. Artık kurum ve şirketlerin hedeflerine ulaşabilmeleri ve faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilmeleri ancak kendilerini kamuoyuna en iyi bir biçimde anlatarak ve kamuoyunun o kurumdan beklentilerini de en doğru şekilde anlayarak gerçekleştirilebilir. Devamı…