slider31
Yaşayarak öğrenme ilkesi ile 
eğitimin davranış değişikliğine
dönüştüğü kurumsal eğitimler 
sizi bekliyor...
Slide background

Teoriden Pratiğe

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Yaşayarak öğrenme ilkesi ile eğitimin davranış değişikliğine dönüştüğü kurumsal eğitimler sizi bekliyor…

Öne Çıkan Kurumsal Eğitimlerimiz

İçsel Motivasyon Yönetimi Eğitimi

Amaç:

İçsel motivasyon kişinin kendi içinden, kendi isteği ile başarılı olma arzusudur. Bu eğitimde amaç; katılımcıların kendi içsel motivasyon düzeyleri konusunda farkındalık kazanmaları, zorluklar karşısında çabucak yılmadan kendi kendilerini motive edebilmeleri, içsel motivasyonu arttıran tekniklerle ilgili bilgi ve beceri kazanmalarıdır.  Devamı…

Stres Yönetimi Eğitimi

Amaç:

Katılımcıların stres yaratan kişilik faktörleri ile ilgili farkındalık kazanmaları , işyerlerinde ve özel yaşamında yaşadıkları stresle mücadele edebilecek yeteneklerini geliştirebilmek. Devamı…

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Amaç :

  • Çalışanların hem kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmeleri hem de müşteri ile olan iletişimi yönetebilmeleri
  • Müşteriler ve kendi aralarındaki ilişkilerini iyileştirip, daha etkili hale getirerek, hizmet kalitesini yükseltmek,
  • Motivasyonlarını arttırmak,
  • Şirketinizin iş olanaklarını geliştirmenize katkıda bulunup hizmet anlayışınızda fark yaratmak. Devamı…

Yazılı (E-Posta) İletişim Teknikleri Eğitimi

Amaç:

Yazılı iletişim doğru kullanılmadığı takdirde zaman, para ve enerji kaybına neden olmaktadır. Yanlış anlaşılmaları gidermek ve etkileyici bir şirket imajı yaratmak için gerekli becerileri bu eğitimle kazanacaksınız. Devamı…

Telefonda Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Amaç:

Firmanızın vitrini olan çalışanlarınızın, kurum kültürü ve kalitenizi etkili bir biçimde müşterilerine telefonda aktarabilmesini sağlamak, etkileyici bir şirket imajı yaratmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamak. Devamı…

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Amaç:

Sunum yapacak bireylerin, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine katkıda bulunmak, mesajlarını anlaşılır biçimde, verilen süre içinde karşı tarafa aktarabilme becerilerini geliştirmektir. Devamı…

Blog Yazılarımız

icsel motivasyon main
daniel pink main
meditasyon nasil yapilir main