delegasyon

 

Delegasyon konusu; şirketlerde hedeflenen yüksek performans, motivasyon ve takım ruhu gibi olgularla bütünlük taşıması açısından önemli bir husustur.

Delegasyonu, sadece görevlendirme temelinde düşünmek bir takım sorunları da peşinen karşılamaya hazır olmak da demektir.

Uygun delegasyon olmayınca;

 • İşlerin tamamlanamaması, bitmeme sebebinin anlaşılamaması,
 • İşlerin delege edenle edilen arasında gidip gelmesi,
 • İş yapış biçimlerinin herhangi bir standarda dayanmaması,
 • Çalışanların işe katkılarının ne olduğu konusunda net olmaması,
 • Sorumluluk duygusunun gelişememesi, şirket içi çatışma ve düşük motivasyon
 • Giderek artan verimsizlik ve kişisel performans kaybı yaşanmaktadır.Bu maddeler arttırılabilir, çevremiz de oldukça yaşanan örnek var.

Bazı yöneticiler, gerekli olmakla birlikte astlarını delege etmekten kaçınabilirler. Aynı şekilde astların yetki devralmaktan kaçındıkları durumlar da vardır. Yetki devrinden kaçınma nedenlerini William Newman şu şekilde özetlemektedir.

Üstlerin Yetki devrinden kaçınma nedenleri:

 • Bazı yöneticilerin her işi ben daha iyi bilirim inancı
 • Yönlendirme yeteneğinin yokluğu, yani nelerin yapılacağı konusunda üstlerin kesin ve belirli bilgi ve programlarının olmayışı,
 • Astlara güvenmeme,
 • Otoriter olma isteği ve denetimi kaybetme korkusu,
 • Astların kendilerini gösterecek başarı elde edebilecekleri ve sonuçta üst’ün makamına tehdit oluşturabilecekleri düşüncesi,

Newman’a ek olarak Henry Mintzberg‘in bir makalesinden ilave yapılabilir.

Mintzberg’e göre

– Yöneticilerin ağırlıklı sözel iletişimi tercih ettikleri için tüm bilgi ve deneyimler yöneticinin kafasındadır. Bu durumda işi delege etmek için gereken bilgiler ve deneyimler bir dosya devretmek kadar kolay olamaz. Zaman alır. Bu zamanı harcamaktansa işi kendi üstlenir yetki devrinden zorunlu olarak kaçar.

Astların yetkiyi devralmaktan kaçınma nedenleri:

 • İşi üste havale etmenin daha kolay ve risksiz oluşu,
 • Eleştirilme endişesi,
 • Gerekli bilgi ve kaynaklara sahip olmama,
 • Olumlu geribildirimlerin bulunmayışı ya da yetersiz oluşu,
 • Kendine güven duygusunun zayıflığı,

Bütün bu etkenlere karşın delegasyon örgütsel başarı için gereklidir. Bu nedenle gerek astları yetki devralmaya gerekse üstleri yetki devretmeye yöneltecek örgütsel önlemlerin alınması gerekir. Bu konuda alınacak önlemlerin başında ise; ast ve üstlerin daha üst bir göreve yükseltilmesi için yapılacak değerlendirmelerde kişilerin delegasyon yeteneklerini de hassasiyetle incelemenin gerekliliğidir.

Delegasyon konusu motivasyon yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Motive etmek için delegasyonu, delege etmek için motivasyonu kullanmanız gerekir. Bu konuda Motivasyon Yönetimi eğitim içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Yazar: Yücel Özsoylar
Kurucu
Kriter Kurumsal Eğitim Danışmanlık

İçsel Motivasyon Nedir?İçsel Motivasyon Nedir ?

“İçsel Motivasyon” dışsal faktörlerden bağımsız olarak kişinin kendi kendini motive etmesi olarak tanımlayabiliriz.

Neden İçsel Motivasyon önemli?

Araştırmalar gösteriyor ki amaca ulaşmak için içsel motivasyon dışsal motivasyondan  çok daha hızlı ve kalıcı bir şekilde davranışı etkilemektedir. İçsel motivasyonu yüksek kişiler hedeflerine ulaşama konusunda daha kararlılar dışsal engelleyicilere karşı daha dirayetliler. Karşılarına çıkan ilk engelde pes etmezler.

İçsel Motivasyonun Çalışma Hayatında ki yeri ve önemi

İçsel motivasyonu düşük olan bireyler çalışma koşulları ne olursa olsun verimli olamazlar. Bu tespitten dışsal koşulların önemsiz olduğu anlamı çıkartılmamalıdır. Negatif dışsal koşullar altında başarıya ulaşmış sayısız örneklerde mevcuttur.

Örneğin; defalarca iflas etmiş bir girişimcinin sonunda başarıyı yakalaması, yeterli maddi olanaklara sahip olmayan ve gerekli eğitimi alamayan öğrencilerin yüksek puanlı üniversiteleri kazanması, doğuştan veya sonradan oluşan fiziksel engelini bir engel olarak görmeyip seçtiği alanda başarı olan insanları olması, aynı şirkette eş veya daha alt pozisyonlarda herhangi bir dışsal faktör olmaksızın yükselen kişilerin olması gibi benzer örnekler verilebilir. Bu örnekleri zaman zaman bloğumuz da paylaşmaktayız.

İçsel motivasyon:

 • Hedefler belirleme,
 • Kararlı olma,
 • Kendi yeteneklerine güvenme,
 • Olumlu düşünme,

ile yakından ilgilidir.

İçsel Motivasyon Konusunda Biz Neler Yapıyoruz ?

İçinde teorik bilginin yanı sıra bol uygulamanın olduğu eğitimimizde katılımcıların kendi yeteneklerine, değerlerine, hali hazırda var olan düşünce ve inanç sistemlerine dair farkındalıklar yaşatıyoruz. Kişiler önce var olan düşünce yapılarının kendilerini motive mi yoksa demotive mi edici olduğuna dair farkındalıklar yaşıyorlar. Eğer demotive eden düşünce ve inanç sistemleri varsa bunları nasıl değiştirebileceklerine dair yöntem ve teknikleri öğreniyorlar.

İçsel Motivasyon Eğitimi    bu linkten eğitim içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Yazar: Psk. Özlem Tokgöz ÖZSOYLAR
Eğitmen ve Eğitim Koordinatörü
Kriter Kurumsal Eğitim Danışmanlık