Kurumsal Eğitimler

Kurumsal eğitimler şirketlere özel olarak hazırlanır. Eğitimlerin süresi ve içerikleri ihtiyaçlar doğrultusunda tekrar dizayn edilebilir esnekliktedir. Eğitim konuları katılımcılar tarafından içselleştirilerek davranış değişikliğine dönüşebilmesi için çeşitli uygulamalarla desteklenmektedir.

Amaç:

İçsel motivasyon kişinin kendi içinden, kendi isteği ile başarılı olma arzusudur. Bu eğitimde amaç; katılımcıların kendi içsel motivasyon düzeyleri konusunda farkındalık kazanmaları, zorluklar karşısında çabucak yılmadan kendi kendilerini motive edebilmeleri, içsel motivasyonu arttıran tekniklerle ilgili bilgi ve beceri kazanmalarıdır.  Devamı…

Amaç :

 • Çalışanların hem kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmeleri hem de müşteri ile olan iletişimi yönetebilmeleri
 • Müşteriler ve kendi aralarındaki ilişkilerini iyileştirip, daha etkili hale getirerek, hizmet kalitesini yükseltmek,
 • Motivasyonlarını arttırmak,
 • Şirketinizin iş olanaklarını geliştirmenize katkıda bulunup hizmet anlayışınızda fark yaratmak. Devamı…

Amaç:

Çalışanların hizmet verirken, iç ve dış müşteri ile yaşadıkları çatışma ve anlaşmazlık durumlarını etkin şekilde yönetebilmelerini sağlamak. Devamı…

Amaç:

Katılımcıların stres yaratan kişilik faktörleri ile ilgili farkındalık kazanmaları , işyerlerinde ve özel yaşamında yaşadıkları stresle mücadele edebilecek yeteneklerini geliştirebilmek. Devamı…

Amaç : Katılımcıların iş yerinde performanslarını olumsuz yönde etkileyen duygu durumlarıyla baş edebilmek ve olumlu duygu durumlarını arttırabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak   Devamı>>

Amaç:

Sunum yapacak bireylerin, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine katkıda bulunmak, mesajlarını anlaşılır biçimde, verilen süre içinde karşı tarafa aktarabilme becerilerini geliştirmektir. Devamı…

Amaç:

Firmanızın vitrini olan çalışanlarınızın, kurum kültürü ve kalitenizi etkili bir biçimde müşterilerine telefonda aktarabilmesini sağlamak, etkileyici bir şirket imajı yaratmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamak. Devamı…

Amaç:

Yazılı iletişim doğru kullanılmadığı takdirde zaman, para ve enerji kaybına neden olmaktadır. Yanlış anlaşılmaları gidermek ve etkileyici bir şirket imajı yaratmak için gerekli becerileri bu eğitimle kazanacaksınız. Devamı…

Amaç:

Bu eğitimde, eğitimin nasıl hazırlanacağı, nasıl planlanacağı ve nasıl sunulacağı katılımcılara hem teknik hem de uygulamalı olarak aktarılmaktadır. Devamı…

Amaç:

Katılımcıların zamana ilişkin sorunlarını ortadan kaldırabilmeleri ve mevcut zamanları üzerinde etkin denetim sağlayabilmeleri , etkin bir zaman yönetimi uygulayabilmeleri için gerekli bilginin sağlanması , iş disiplini oluşturabilme, zamanı ve kaynakları etken ve etkili kullanma, işler arasında önceliklendirme yapabilme, iş öncesi hazırlık yapma, iş planı oluşturma ve izleme için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaları. Devamı…

Amaç:

Çalışanlarınızın, hizmet verirken, müşteri şikayetlerini nasıl karşılamaları gerektiğini, aynı zamanda müşterilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin altını çizmek; aynı zamanda hizmet kavramını daha iyi algılamalarını sağlamak. Devamı…

Amaç:

Çalışanların hem kendi aralarındaki iletişimi yönetebilmeleri hem de müşteri ile olan sözlü ve sözsüz iletişimi yönetebilmeleri için gerekli beceriler konusunda farkındalık ve bilgi birikimini kazanmalarını sağlamak. Devamı…

Amaç:

Değişen yönetim anlayışı doğrultusunda katılımcıların temel yönetim becerileri konusundaki bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, yöneticilerin şu anki yönetim beceri düzeylerine, güçlü ve gelişmesi gereken yönlerine dair farkındalık yaşamalarını sağlamak, çalışanları motive edici, yönlendirici ve gelişmelerini sağlayıcı şekilde iletişim kurabilmeleri için gerekli yöntem ve teknikleri aktarmak. Devamı…

Amaç:

Katılımcıların, etkili iletişim kurarak, amaclarına en uygun adayları belirlemek için mülakat teknikleri konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak. Devamı…

Amaç:

Bir şirket yöneticisinin normal koşullarda karşılaştığı sorunların büyük bir kısmı insan faktörü ile ilgilidir. İnsan faktörünün doğru algılanması etkin ve başarılı çözümler için lüks değil, bir zorunluluk olarak algılanabilir. Yetenek+Eğitim+Motivasyon+İletişim=Sürekli Verimlilik. Devamı…

Amaç:

Bu eğitim çocuk sahibi olan olmayı düşünen ya da bu konuya ilgi duyan herkes için, çocukla doğru iletişim kurabilmek için gerekli temel bilgileri sağlar. Katılımcıların, kendi anne-babalık stili konusunda farkındalık yaşamaları, çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmaları, daha az çatışma yaşamaları, davranış problemleri konusunda etkili baş etme yollarını bilmeleri ve uygulamaları, sağlıklı, özgüveni yüksek, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için gerekli temel bilgi ve becerinin kazandırılmasını amaçlar. Devamı…

Aksiyon Adımlarımız

1. Adım: İhtiyaç Analizi

 • Yöneticilerle Görüşmeler: Eğitimi alacak çalışanların yöneticileri ile yüz yüze yapılacak görüşmelerle kurumsal eğitimden beklentiler ve en çok ihtiyaç duyulan noktalar saptanır.

 • İhtiyaç Analiz Formları :

  Çalışanların her birine web tabanlı ihtiyaç analiz formları gönderilir. Bu formlar aracılığıyla çalışanın kişisel profilinin belirlenmesinin yanı sıra eğitim içeriğinde geliştirmesi gereken yönlerin tespitine dair sorular sorulur ve eğitim içeriğinin ihtiyaçları tam olarak karşılaması sağlanır.

2. Adım: Eğitim Takvimin Oluşturulması:

Sayıca gruplara ayrılmış çalışanların hangi eğitimleri ne zaman alacağının tespit edilmesi ve zamanlama planının yapılması bu adımda netleşir.

3. Adım: Ölçme ve Değerlendirme

 • Eğitimin Hemen Sonrası

  Katılımcıların eğitim içeriği ve eğitmeni değerlendirmeleri sağlanarak eğitim verimlilik raporu oluşturulur.

 • 120 Gün Sonrası

  Katılımcının kendi görüşlerinin yanı sıra onu işyerinde gözlemleme olanağı bulunan ve objektif değerlendirme yapacağına inanılan 3 kişiden katılımcının eğitim sonrası davranışlarına dair geri bildirim alınması bu adımda gerçekleşir.

4. Adım: Pekiştirme Eğitimleri

Ölçme değerlendirme sonuçları da göz önünde bulundurularak en çok ihtiyaç duyulan eğitim konularının tekrarlanması ve pekişmesi amaçlı kısa workshop çalışmaları ve kurumsal eğitimlerin  planlanması gerekiyorsa bu adımda yapılır.

EĞİTİM SIRASINDAKİ UYGULAMALARIMIZ:

 • Role Play Çalışmaları
 • Yaratıcı Drama Etkinlikleri
 • Test Uygulamaları
 • Farkındalık Oyunları
 • Video Çekimleri
 • Film İzleme
 • Grup Çalışmaları
 • Aktiviteler