E-Posta Yazma Teknikleri E-Eğitimi

e-posta_sekil1

 

Amaç : Katılımcıların ana mesajı organize biçimde iletmelerini sağlayacak, kısa, etkili ve kurallara uygun e-posta yazmalarını sağlamak

Hedef Kitle : Yazılı iletişim kuran tüm çalışanlar

Hedef Davranışlar:

 • E-Postanın önemini bilir.
 • E-posta yazarken ana mesajı  organize ve etkili bir biçimde karşı tarafa aktarır.
 • E-posta yazım kurallarını bilir ve uygular.
 • Yazışmalarında kurumsal bir imaj oluşturur.
 • Hatasız e-postalar yazar. 

İçerik :

 • Yazılı iletişim  nedir? Neden önemlidir?e-posta_sekil2
 • E-Postalarda en sıklıkla yapılan hatalar
 • Etkili yazılı iletişimin 2 ayağı :

             1- İçerik oluşturma:

 • İçerik hazırlarken kendime sormam gereken sorular
 • Yanlış anlaşılmaları nasıl azaltırız?
 • Açık, net, kısa,sade yazma
 • Ana mesajı organize aktarmak için  ADA formülü
 • Açılış ve kapanış cümleleri
 • Genel kurallar

              2- Şekil : Yazı karakteri , rengi, sayfa yapısı ,imza ve ekler, dilbilgisi kuralları, başlık oluşturma, doğru cc ve bcc kullanımı

 • Örnek e-postaları  değerlendirme çalışmasıe-posta_sekil3

Süre : 30 Dakika 

Egzersizler: Örnek e-posta değerlendirmeleri, ADA formatında e-posta yazma egzersizi

Uyumluluk:  SCORM/AICC uyumlu tüm LMS sistemleri